Radio BIELSKO - polityka prywatności

Niniejszy dokument polityki prywatności dotyczy używania aplikacji Radio BIELSKO.

Aplikacja Radio BIELSKO nie gromadzi i nie przechowuje żadnych statystyk, osobistych danych ani analiz od użytkowników, poza danymi wbudowanymi do systemu Android w telefonach lub aplikacjach w nim zamieszczonych zgodnie z poszczególnymi kanałami dystrybucji.

Aplikacja Radio BIELSKO pozwala na odtwarzanie plików audio oraz live audio streams poprzez protokoły sieciowe przy użyciu połączeń internetowych udostępnianych przez system operacyjny Android, przy wykorzystaniu zarówno modułu Wi-Fi a także danych komórkowych. Aplikacja w żaden sposób nie kontroluje ani nie zapisuje danych dostępowych do tych połączeń.

Żadne pliki cookies nie są wykorzystywane ani przechowywane przez aplikację. Aplikacja nie zapisuje żadnych informacji ani danych związanych z Użytkownikiem ani jego urządzeniem.

Poszczególne uprawnienia aplikacji wynikają z:

  • umożliwienia dostępu do streamów i plików audio, a także wiadomości udostępniacnych przez Radio BIELSKO za pośrednictwem sieci internet
  • możliwości udostępnienia Użytkownikowi wykonywania szybkich połączeń tefonicznych ze ściśle zdefiniowanymi numerami telefonów należących do Radia BIELSKO
  • możliwości udostępnienia Użytkownikowi wysyłania wiadomości SMS na ściśle zdefiniowane numery wykorzystywane przez Radio BIELSKO
  • możliwości udostępnienia Użytkownikowi wysyłania wiadomości e-mail zawierających pliki graficzne zapisane w pamięci urządzenia, a także wykonane wbudowanym w urządzenie aparatem fotograficznym