Szpital ogólny

Serwis dla Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej. Jednym z założeń aplikacji było pełne zarządzanie zawartością z panelu administracyjnego. Dlatego dostęp do panelu jest podzielony na poziomy dostępu – poszczególni użytkownicy otrzymują dostęp do modyfikacji wybranych obszarów witryny.