Analiza emisji

Ten program umożliwia analizę bazy programu emisyjnego DynaMIX, a także raportów poemisyjnych.

Analiza możliwa jest w oparciu o dowolnie definiowane kryteria. Dodatkowo w przypadku analizy raportów poemisyjnych, oprócz analizy ilościowej, możliwa jest także analiza czasowa, która pozwala zorientować się np. w procentowym udziale polskiej muzyki w stosunku do zagranicznej – a takie dane wymagane są w raportach do ZAIKSU.

Program dystrubuuje firma Portal